Basisopleiding Mediation

Basisopleiding Mediation (MfN erkend)

Onze MfN-erkende mediationopleiding wordt twee keer per jaar aangeboden: in het najaar (oktober/november) en in het voorjaar (februari/maart). De opleiding bestaat uit zes blokken van twee dagen, in totaal dus twaalf dagen. Tussen de blokken zitten steeds twee à drie weken. Wij vinden deze tussenperiodes belangrijk, omdat wij in de praktijk merken dat de ontwikkeling van cursisten in deze periodes doorgaat. Er is tijd voor reflectie op de in de opleidingsdagen opgedane ervaringen (in oefeningen, rollenspellen, videovoorbeelden).

Kleine groepen

Wij werken met kleine groepen en steeds met twee trainers. De groepsgrootte is rond de 10 personen. Als er veel belangstelling is, starten we liever een parallelgroep dan dat we de groep groter maken. Kleine groepen maken intensief oefenen mogelijk en vergroten ook het gevoel van veiligheid in de groep, naar onze overtuiging een essentiële voorwaarde om te leren. De kleine groepsgrootte heeft ook als voordeel dat het gemakkelijker wordt om van elkaar te leren. Het programma biedt voldoende ruimte om ervaringen met elkaar te delen en ontwikkelingen binnen het vakgebied van mediation te bespreken.

Visie achter de opleiding

Conflicten die bij een mediator terechtkomen, zijn vaak meer dan een botsing van standpunten. Als betrokkenen jou als mediator uitleggen wat er speelt ofwel waarover ze van mening verschillen, heb je snel de neiging om iets te denken in de trant van: ‘Zo ingewikkeld is dit toch niet. Als ze nou eens dit of dat doen, dan is alles toch opgelost.‘ Waar je op dat moment als mediator op gefocust bent, is het oplossen van de cognitieve component van het conflict (het ‘zakelijk’ meningsverschil).

Onze overtuiging is dat conflicten met alleen een cognitieve component niet bij een mediator terechtkomen. Altijd is er ook een affectieve of relationele component. Het vertrouwen staat onder druk, de communicatie verloopt moeizaam of is helemaal gestopt, er zijn over en weer beelden ontstaan en de een herkent zich niet in het beeld dat de ander van hem/haar heeft. Zolang die affectieve component niet verandert, zal het moeilijk zijn de cognitieve component op te lossen. Lukt dat wel, dan zie je eigenlijk altijd dat er in schriftelijk vastgelegde en ondertekende afspraken alles aan gedaan is het wantrouwen juridisch dicht te timmeren. De mediator heeft dan vaak flink wat duw- en trekwerk moeten verrichten. Omdat er door mediators nog altijd vaak naar cognitieve afspraken wordt toegewerkt, is het beeld ontstaan dat je als mediator juridisch goed onderlegd moet zijn.

Onze overtuiging is dat je meerwaarde als mediator juist gelegen is in het beïnvloeden van de affectieve component. Als het je als mediator lukt mensen een ander gesprek met elkaar te kunnen laten hebben, ruimte te scheppen voor een ander beeld van elkaar, als er over en weer meer begrip ontstaat voor de emotionele impact die het conflict op hen heeft, dan blijkt vaak dat ook voor betrokkenen het cognitieve element niet zo lastig is op te lossen. Belangrijk om hoogoplopende conflicten in de toekomst te voorkomen, is dan om stil te staan bij de vraag wat er relationeel tussen beiden wél werkt: waarom lukt het nu goed om een constructief gesprek te hebben, welk beeld wil je graag dat de ander van je heeft, welk gedrag vertoon je als je (wel) in je kracht bent en hoe kan de ander je helpen dat te zijn? Anders dan de meeste mediators leggen wij de antwoorden op dat soort vragen ook vast als een soort leidraad voor betrokkenen bij toekomstige spanningen. Om de affectieve component te beïnvloeden is interesse in en affiniteit met de psychologische aspecten van conflict belangrijker dan juridische kennis.

Opbouw

De opbouw van de opleiding is als volgt:

 • In het eerste deel van de opleiding (drie blokken) ligt het accent op het beïnvloeden van de affectieve component van het conflict. In dit deel van de opleiding is er aandacht voor de fasering van het mediationproces en de technieken die mediators in kunnen zetten om met name het affectieve deel van het conflict beheersbaar te maken. Omdat de mediator altijd zijn eigen persoonlijkheid meeneemt naar de mediationtafel, besteden we in deze blokken (maar ook in de andere blokken) regelmatig expliciet aandacht aan onderwerpen die direct te maken hebben met de ontwikkeling van je eigen persoonlijkheid als mediator.
 • Het tweede deel van de opleiding (twee blokken) heeft twee thema’s:
  • hoe help ik betrokkenen om het cognitieve deel van het conflict op te lossen; hoe begeleid ik een onderhandeling; hoe leg ik de uitkomsten van die onderhandeling vast
  • hoe help ik betrokkenen bij het vasthouden en versterken van de positieve uitkomsten op relationeel of affectief gebied; hoe leg ik deze (affectieve) uitkomsten vast
 • Het derde deel van de opleiding (één blok) is een voorbereiding op de kennis- en de praktijktoets van het Nederlands Mediationinstituut (MfN). De eerste dag herhalen we de theorie en wordt aan de hand van voorbeeldvragen krijg je er een indruk van hoe goed je de theorie beheerst. De tweede dag doen we oefenassessments. Je krijgt een uur lang de gelegenheid om je vaardigheden als mediator te laten zien. Twee medecursisten spelen de rol van een conflictpartij (ook het spelen van de rol van één van de partijen is zeer leerzaam). Je krijgt uitgebreid feedback. Dit laatste blok is een gedegen voorbereiding is op de toetsen van het MfN wat blijkt uit het feit dat onze slagingspercentages een stuk hoger liggen dan het landelijk gemiddelde.

Onderscheidend

Een vraag die ons vaak gesteld wordt, is “Wat onderscheidt jullie opleiding nu van die van andere instituten?” Zonder te pretenderen alle andere MfN-erkende instituten grondig te kennen, durven wij wel te stellen dat wij uniek zijn in :

 • de kleine groepen met de daarbij horende sfeer van veiligheid, laagdrempeligheid, persoonlijk contact met de trainers en de mogelijkheid van intensief oefenen;
 • de bewust gekozen kleinschaligheid die zich uit in flexibiliteit bij het inhalen van een blok, de mogelijkheid tot een vrijblijvend kennismakingsgesprek zodat je je een goed beeld kunt vormen van de opleiding, ons instituut, de sfeer van de trainingsruimte en van de persoon en achtergrond van de trainers;
 • de nadruk die we leggen op het relationele of affectieve deel van het conflict. Wij leren onze cursisten hoe je de verbinding tussen mensen weer tot stand kunt brengen. Je leert bij ons een aantal technieken die we deels zelf ontwikkeld hebben en die (nog) niet in de literatuur beschreven zijn;
 • onze visie dat mediation te allen tijde maatwerk is en dat professionalisering van het beroep inhoudt dat een mediator in staat moet zijn de gekozen aanpak of benadering af te stemmen op onder meer de partijen, het soort conflict en de escalatiegraad;
 • ons vernieuwend aanbod: wij zijn het enige instituut dat naast de MfN-erkende basisopleiding mensen de mogelijkheid biedt zich te specialiseren in Transformatieve Mediation, Narratieve Mediation en Appreciative Inquiry;
 • het stimuleren van netwerkcontacten: omdat mediation een netwerkberoep is, organiseren wij meerdere keer per jaar netwerkavonden voor onze (oud-)cursisten. Deze avonden zijn gratis en stellen je in de gelegenheid waardevolle netwerkcontacten op te doen.

Actuele informatie

Actuele data en prijzen vind je in ons actuele cursusoverzicht. Via dit overzicht kun je ook aangeven dat je belangstelling hebt voor onze Basisopleiding Mediation. Wij nemen dan contact met je op om een vrijblijvend kennismakingsgesprek in te plannen.

Nieuwe website
Vanaf 1 oktober zijn ons trainingsinstituut Expertisecentrum Conflictmanagement en onze praktijkpoot Alter samen verder gegaan onder de naam Chris Bos & Partners. De proefversie van onze nieuwe site is inmiddels online: www.chrisbos-partners.nl. Neem gerust een kijkje!

Wilt u meer weten over een van onze opleidingen? Vraag dan nu vrijblijvend een brochure aan

Brochure aanvragen
“Het Expertisecentrum Conflictmanagement was voor mij totaal onbekend, maar wat voelde ik me er snel ‘thuis’. Na afloop van iedere lesdag had ik het gevoel dat ik wat had bijgeleerd. Ik heb met veel plezier de lessen van Chris en Malinka bijgewoond. Een echter aanrader! Didi Boskma, communicatieadviseur en adviseur crisisbeheersing ”