Specialisatie Narratieve mediation

NARRATIEVE MEDIATION

Mensen die in conflict zijn, hebben beiden een verhaal. En die verhalen zijn niet gelijk. Wat voor de één een onbeduidende gebeurtenis is geweest, is voor de ander iets geweest waardoor het vertrouwen ernstig geschaad is. Als je die twee verhalen bij elkaar optelt, krijg je het dominante conflictverhaal. Binnen dit verhaal is het altijd zo dat er:

  • iets met de communicatie is: er wordt niet meer gepraat, en als er gepraat wordt, voelen beiden zich onvoldoende gehoord en begrepen of vinden ze dat de ander zich onbehoorlijk gedraagt (steeds onderbreken, schelden, etc.)
  • over en weer negatieve beelden zijn: de één heeft een beeld van de ander waarin deze zichzelf niet herkent en andersom
  • negatieve positionering is: ze zetten elkaar weg als onbetrouwbaar, onprofessioneel, leugenaar, onbeschoft, etc.
  • een omgeving is gevormd die het conflictverhaal versterkt: er zijn kampen gevormd, de achterban denkt er net zo over, etc.
  • verborgen verwachtingen zijn: de één had van de ander verwacht dat die wel zijn excuses zou aanbieden, dat die wel het initiatief zou nemen het een en ander uit te praten

Zolang dit negatieve conflictverhaal dominant blijft, zal het conflict niet wezenlijk opgelost worden, al maak je nog zulke harde afspraken. Betrokkenen zullen energie moeten steken in het versterken van een ander verhaal dat in de kiem altijd aanwezig is. Een verhaal waarin de communicatie wel constructief is, er over en weer beelden zijn waarin je jezelf wel herkent, er een positionering is die voor beiden goed voelt, de omgeving het positieve verhaal ondersteunt en verwachtingen die expliciet zijn en waarnaar gehandeld wordt.

SPECIALISATIE NARRATIEVE MEDIATION

In onze Specialisatie Narratieve Mediation leren we je hoe je betrokkenen in staat stelt het dominante conflictverhaal een halt toe te roepen. Hoe je de emoties (impact) en het gedrag (effect) dat bij het dominante conflictverhaal hoort, bespreekbaar kunt maken en hoe je het wederzijds begrip en inzicht versterkt. En natuurlijk hoe je het positieve verhaal opbouwt en een fundament onder een goede werk- of privérelatie bouwt.

DOELGROEP

Deze specialisatie is bedoeld voor mensen die kennis hebben van de principes van mediation, bijvoorbeeld doordat ze bij ons of elders een Basisopleiding Mediation hebben gevolgd. Bij basale vaardigheden binnen mediation (betrokkenheid bij beiden, samenvatten, luisteren, etc.) staan we niet uitgebreid stil, we concentreren ons op het vormgeven van een mediation volgens de narratieve benadering.

INHOUD EN DUUR

De specialisatie duurt vier dagen (verdeeld in twee blokken van twee dagen).

In het eerste blok (de eerste twee dagen) ligt de nadruk op het hanteerbaar maken van het dominante conflictverhaal (hoe krijg je als mediator grip op het negatieve verhaal, hoe kun je wederzijdse erkenning bevorderen, hoe houd je betrokkenen een spiegel voor met betrekking tot hun gedrag zonder je neutraliteit te verliezen, etc.). Een reeks van technieken die je niet in de boeken vindt over de standaardmethode van mediation (de probleemoplossende mediation) komt aan bod. Technieken overigens die ook buiten de strikte context van mediation zeer goed bruikbaar zijn.

In het tweede blok (weer twee dagen) ligt de nadruk op het versterken van het positieve verhaal. Hoe bouw je het fundament onder een verstandhouding en wat leg je als mediator vast, als dat niet de harde (juridisch afdwingbare) afspraken zijn die je meestal in overeenkomsten ziet die het resultaat van mediation zijn.

PE-PUNTEN

Aan onze Specialisatie Narratieve Mediation zijn door de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) 26 PE-punten toegekend. PE staat voor Permanente Educatie en als MfN-registermediator word je geacht binnen een periode van telkens drie jaar minimaal 48 PE-punten te halen.

STUDIEMATERIAAL

Chris Bos, die de training geeft, heeft de narratieve mediation in Nederland op de kaart gezet. Hij heeft in verschillende publicaties (onder meer voor het Handboek Mediation) over de narratieve benadering geschreven. Wij hebben een cursusmap samengesteld met eigen materiaal, dat we – om het milieu niet onnodig te belasten met print-outs – met de deelnemers via Dropbox delen.

DATA EN KOSTEN

In onze opleidingsagenda vind je de data en de kosten van de specialisatie.

LOCATIE

Tenzij anders vermeld, worden onze trainingen en opleidingen gegeven in ons sfeervolle, monumentale pand aan het H.W. Mesdagplein 16 in Groningen.

Aanbod najaar 2018
In het najaar starten we opnieuw met de Basisopleiding Mediation, de opleiding Family Mediation en Teamontwikkeling. Kijk onder \'opleidingsagenda\' voor meer details.

Wilt u meer weten over een van onze opleidingen? Vraag dan nu vrijblijvend een brochure aan

Brochure aanvragen
“Het Expertisecentrum Conflictmanagement was voor mij totaal onbekend, maar wat voelde ik me er snel ‘thuis’. Na afloop van iedere lesdag had ik het gevoel dat ik wat had bijgeleerd. Ik heb met veel plezier de lessen van Chris en Malinka bijgewoond. Een echter aanrader! Didi Boskma, communicatieadviseur en adviseur crisisbeheersing ”