Opleiding Family Mediation

Opleiding Family Mediation

Onze opleiding Family Mediation is geaccrediteerd door de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en door het Registerplein.

Relatieproblemen, echtscheiding, ruzie over een erfenis, stroeve verhoudingen tussen ouders en kinderen, broers of zussen die elkaar niet meer willen zien, een familiebedrijf dat uit elkaar dreigt te vallen omdat er problemen over de opvolging zijn ontstaan: voorbeelden van conflicten in de familie- of gezinssfeer. Ook voorbeelden van conflicten waarin mediation een rol kan spelen. Onze opleiding Family Mediation leert mediators professioneel te bemiddelen in dit type conflicten.

OPLEIDING FAMILY MEDIATION: MEER DAN ALLEEN ECHTSCHEIDING

Mediators die via de rechtbank in familiezaken willen bemiddelen, dienen behalve een basisopleiding bij een MfN-erkend instituut ook een opleiding Familiemediation te hebben afgerond. De laatste jaren is de inzet van een mediator bij (echt)scheiding eerder regel dan uitzondering geworden en in zijn terechte streven de kwaliteit van de dienstverlening door mediators te verhogen, heeft het MfN deze verplichting opgelegd.

In onze opleiding vestigen we nadrukkelijk niet uitsluitend de aandacht op mediation in (echt)scheiding. Mediation is van oorsprong gericht op herstel van relaties die onder druk zijn komen te staan. Als partners uit elkaar gaan, kun je je afvragen of daarmee hun relatie ook ophoudt te bestaan. Zelden is het antwoord een simpel ja of nee. De relatie wordt anders. Daar waar een stel bijvoorbeeld eerst zowel levenspartners als ouders was houdt na een scheiding de partnerrelatie op, maar loopt de ouderrelatie door. En die relatie als ouders is geen statische relatie, maar zoals iedere relatie is die gebed in een context en mede daardoor bepaald. Als er een nieuwe partner in het leven van één van de ouders komt, zal dit effect hebben op de ouderrelatie. Maar ook het feit dat de kinderen in een nieuwe fase komen, heeft invloed op de ouderrelatie.

Dit geldt ook voor andere familierelaties. Broers en zussen die in één gezin opgroeien, zien met het verstrijken van de tijd hun relatie veranderen. Soms ten positieve, soms ten negatieve. Ook hier geldt weer dat relaties niet statisch zijn, maar mede worden bepaald door de context: een ouder overlijdt er de broer-zusrelatie komt onder druk te staan omdat ze het niet eens worden over de erfenis. Vader en moeder kunnen het familiebedrijf waar ze zo trots op zijn door hun klimmende leeftijd niet meer alleen runnen en willen graag dat hun oudste zoon het overneemt. Maar wat als de andere kinderen dat niet zo vanzelfsprekend vinden?

Al dit soort kwesties krijgt aandacht in onze opleiding, zowel in theoretische als in praktische zin.

INHOUD EN RELATIE

Wat maakt family mediation anders dan een ‘gewone’ mediation, zodanig zelfs dat het MfN er een aparte opleiding voor vereist? Conflicten hebben een cognitief aspect (het conflict gaat ergens over) en een affectief aspect (het conflict beïnvloedt de relatie). Wat het cognitieve aspect betreft, kunnen bij de betrokkenen vragen opkomen als: is er iets in het erfrecht geregeld waar we rekening mee moeten houden, heeft één van beide partners recht op alimentatie, wat is co-ouderschap eigenlijk, wat zijn de financiële, fiscale en juridische consequenties als we uit elkaar gaan, etc. Natuurlijk hoeft een mediator niet op al deze vragen een gedetailleerd antwoord te kunnen geven; wel wordt van de mediator verwacht dat hij of zij over basiskennis beschikt en de juridische en financiële kaders op deze terreinen kent, zodat hij of zij de partijen er wegwijs in kan maken.

Wat het affectieve aspect betreft hebben familieconflicten bijna altijd een enorme impact op betrokkenen. Dit geldt -meer dan bij andersoortige conflicten- ook voor personen die niet onmiddellijk bij het conflict betrokken zijn: kinderen, ouders, broers, zussen, partners, etc. In onze opleiding is er om die reden ook veel aandacht voor de relationele kant van dit soort conflicten. We kiezen voor een benadering die de narratieve mediation wordt genoemd. Kenmerkend voor die benadering is dat ze uitgaat van twee naast elkaar bestaande werkelijkheden: de werkelijkheid van het conflict- of probleemverhaal en de werkelijkheid van een alternatief verhaal (van hoop, vertrouwen en verbondenheid). Als gevolg van de spanningen is het conflictverhaal altijd dominant geworden; zo dominant dat het alternatieve verhaal naar de zijlijn is gedrongen en soms zelfs onzichtbaar voor betrokkenen is geworden. De mediator probeert met betrokkenen de ruimte voor het alternatieve verhaal te vergroten. Als dat lukt, levert dat op dat mensen met elkaar verder kunnen in wat voor constellatie dan ook: als partners, als ouders, als gezin, als broer en zus, etc. In het geval van (echt-)scheiding betekent dit overigens niet dat een mediator de taak heeft de relatie ten koste van alles te lijmen. Wel kan mediation het verschil maken tussen een vechtscheiding en een scheiding waarbij partners met elkaar in gesprek zijn en blijven en – als er kinderen zijn – hun rol als ouders in gezamenlijkheid kunnen blijven vervullen.

TRAINERS

De opleiding Family Mediation wordt door drie trainers verzorgd. Chris Bos heeft de opleiding ontwikkeld en introduceert de visie achter de opleiding. Hij neemt het praktijkgedeelte voor zijn rekening en is verantwoordelijk voor de psychologische aspecten die aan bod komen (onder meer de systeemtheorie en de levensfasen).

Clarisse Roekevis is kandiaat-notaris en heeft in de praktijk veel ervaring opgedaan met familiekwesties. Zij behandelt onderdelen uit het personen- en familierecht en neemt het onderdeel erfrecht voor haar rekening. Zij weet de juridische inhoud met tal van voorbeelden uit de praktijk tot leven te brengen.

Jan Pot ten slotte is financieel specialist. Vanuit zijn ruime praktijkervaring laat hij zien hoe je om kunt gaan met financiële en fiscale aspecten die in een familiemediation kunnen spelen (bijvoorbeeld alimentatieberekeningen en het verdelen van het vermogen).

BELANGSTELLING?

Actuele data en prijzen vind je in ons actuele cursusoverzicht. Via dit overzicht kun je ook aangeven dat je belangstelling hebt voor onze Basisopleiding Mediation. Wij nemen dan contact met je op om een vrijblijvend kennismakingsgesprek in te plannen.

Aanbod najaar 2018
In het najaar starten we opnieuw met de Basisopleiding Mediation, de opleiding Family Mediation en Teamontwikkeling. Kijk onder \'opleidingsagenda\' voor meer details.

Wilt u meer weten over een van onze opleidingen? Vraag dan nu vrijblijvend een brochure aan

Brochure aanvragen
“In 2015 volgde ik hier met veel plezier en in een ongedwongen sfeer de Basisopleiding Mediation. De opleiders Chris en Malinka zijn ervaren mediators en trainers en kunnen daardoor veel praktijkervaring in de lessen inbrengen. Danique zorgt er vervolgens als opleidingscoördinator voor dat alles op rolletjes loopt. Wil je de opleiding tot mediator volgen óf zoek je een mediator? Dan is Expertisecentrum Conflictmanagement echt een aanrader! Richard Loos, juridisch medewerker bezwaar & beroep ”