Lastige gesprekken

Training Lastige Gesprekken

Elke organisatie heeft te maken met situaties die gemakkelijk conflictueus kunnen worden. Een ontevreden klant, een klacht die wordt ingediend, het uitleggen van een besluit waar weinig draagvlak voor lijkt te zijn, etc. Adequaat handelen in dit soort situaties is niet altijd gemakkelijk; elk woord dat je gebruikt, wordt op een weegschaal gelegd, de emoties kunnen gemakkelijk oplopen, er ontstaan al snel negatieve beelden en voor je het weet, is er ook een omgeving gevormd (een achterban, een advocaat, etc.).

We leven in een tijd dat organisaties het steeds belangrijker vinden om te investeren in een goede verstandhouding met hun stakeholders (de overheid met de burger(s) en samenwerkingspartners, een organisatie met haar klanten en leveranciers, een teamleider met zijn/haar teamleden, etc.). Veel mensen vertrouwen vooral op hun intuïtie als er situaties ontstaan die gemakkelijk tot spanning en conflict leiden. Maar wat te doen als je intuïtie je in de steek laat of je intuïtieve aanpak niet het gewenste resultaat oplevert?

In onze tweedaagse training ‘Lastige gesprekken’ reiken we je technieken en interventies aan die je in staat stellen de regie te houden over het gesprek, een debat om te buigen naar een dialoog, om te gaan met heftige emoties en ruimte te scheppen voor een constructieve opstelling en/of oplossingsrichtingen. Anders dan het geval is in mediation, gaan we er steeds van uit dat je in dit soort gesprekken geen onafhankelijke derde bent, maar partij (met een professionele opdracht) en dat je met je gesprekspartner vaak een doorlopende relatie hebt (je kunt elkaar weer tegenkomen). Wij hebben veel ervaring met het geven van dit type trainingen: in het recente verleden hebben wij trainingen verzorgd voor onder meer de gemeente Leeuwarden, DUO, woningstichting Accolade en het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs.

Vanuit een gefundeerde visie op conflict oefenen we tal van gesprekstechnieken in verschillende praktijksituaties. Je krijgt constructieve feedback, je leert van elkaar en je wordt je bewuster van wat wel werkt en wat niet. Je leert potentieel conflictueuze situaties te analyseren waardoor je doeltreffender kunt zijn in de praktijk.

Aanbod najaar 2018
In het najaar starten we opnieuw met de Basisopleiding Mediation, de opleiding Family Mediation en Teamontwikkeling. Kijk onder \'opleidingsagenda\' voor meer details.

Wilt u meer weten over een van onze opleidingen? Vraag dan nu vrijblijvend een brochure aan

Brochure aanvragen
“Met veel plezier kijk ik terug op mijn ervaringen bij het Expertisecentrum Conflictmanagement. Tijdens de afgelopen jaren heb ik hier verschillende opleidingen en trainingen gevolgd. Naast de inhoudelijk prima lesdagen heb ik vooral ook de persoonlijke en hartelijke benadering van de mensen van het Expertisecentrum als heel warm en bijzonder ervaren. Het enthousiasme waarmee het vak mediation naar buiten wordt gebracht is enorm en ik kan dit opleidingsinstituut dan ook van harte aanbevelen! Janneke van der Meer, MfN-Registermediator. ”